Aanlyn-Toelatings 2025 Online Admissions

Aansoeke om toelating vir 2025

Graad 1 & Graad 8

Open: 11 Maart 2024
Sluit: 12 April 2024

Graad R

Open: 1 Augustus 2024
Sluit: 16 Augustus 2024

Applications for admissions in 2025

Grade 1 & Grade 8

Open: 11 March 2024
Closes: 12 April 2024

Grade R

Open: 1 August 2024
Closes: 16 August 2024